logo
 
logo
- ein veg til arbeidslivet
forside | Om oss | Tiltaka våre | Aktivitetar | Nyheitar | Arbeidskraft | Treningstips |
 
Seljord Personal AS
Postboks 84
3835 Seljord

Besøksadresse :
Brøløsvegen 28

Tlf.: 35 06 59 50,
E-post:post@seljordpersonal.noSeljord Personal er EQUASS Assuranse sertifisert. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester.

VERDIGRUNNLAGET VÅRT:

MOT
Vi snakkar saman også om det som er vanskeleg
OPEN
Vi snakkar saman og løyser utfordringar saman
RAUS
Vi tek vare på kvarandre og er stolte av kvarandre
ANSVAR
Vi skal syte for at alle får ein sjanse
LIKEVERD
Vi meiner at det for alle menneske skal vera mogeleg å ta del i samfunnet

Naturen som motivator!

Det har blive kalt ute, is på vegane og litt sno på toppane rundt oss. Godt at vi har varme hus, ved i sjolet og fyr på peisen! Kanskje vi også har ein god sofa, eit pledd og litt snop i skåla på stogebordet?Velkommen til Seljord Personal

Seljord Personal AS er eit ressurssenter for arbeid og helse.

Hovudoppgåva er å motivere arbeidssøkjarar slik at dei når sine mål. Dette gjer vi gjennom samtaler, kompetansekartlegging, arbeidstilpasning og jobbformidling med bistand. Vi legg og stor vekt på fysisk aktivitet og heilhetleg helseretta tenkning. Seljord Personal yter tenester til det lokale næringsliv og samarbeider med private og offentlege bedrifter i høve arbeidstrening og jobbformidling.  På denne måten vert vi kjent med arbeidsøkjarane og kva ynskje og behov den enkelte har.

 bilde

bildePolitikarbesøk
Bilde

Motorsagkurs

Bilde

Tilsette og deltakarar på Seljord Personal har delteke på kveldskurs i bruk av motorsag med kursansvarleg Rein Espen Råmunddalen. Kurset omhandla stell og vedlikehald av saga samt fellingsteknikk og sikringstiltak knytt til dette. Siste kurskvelden måtte kvar og ein gjennomføre ei praktisk-teoretisk prøve for å få godkjent kurset. Dytt.no ein helsefremmande aktivitet

BildeSeljord Personal sine tilsette har for andre gong delteke i ein landsomfattande aktivitetskonkurranse som eit ledd i å fremme god helse i bedriften.  Denne gongen har vi hatt to lag på arbeidsplassen som har konkurrert mot kvarandre. Alle har på seg skritteljar frå dei stend opp og til dei legg seg om kvelden. All aktivitet tel, frå vedhogst til skigåing, sykling, turgåing og mykje meir. Ein aktivitetstabell reknar om aktivitetane dine til antal skritt. Målet er minst 10 000 skritt til dagen, som er tilrådinga frå Helsedirektoratet. Vi oppfordrar fleire arbeidsplassar til å bli med. Tiltaket gjer til at vi blir mykje meir medvetne om eige aktivitetsnivå. I tillegg bidreg det til at det blir ekstra god stemning i personalgruppa.

 Språk-og arbeidsopplæringskurs, eit samarbeidsprosjekt

forsideside1side2Har fått europeisk kvalitetsstempel

bildeSeljord Personal er ein av dei fyrste attføringsbedriftene i Telemark som har fått kvalitetsgodkjenninga Equass.

Equass – European Quality in Social Services – er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern revisjon og sertifisering. Dette skal gje tenesteaktørane i velferdssektoren høve til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og samarbeidspartnarar.
Denne veka fekk Olav Moen, dagleg leiar i Seljord Personal, stadfestinga på at attføringsbedrifta i Seljord har fått kvalitetsstemplet. I to år har dei arbeidd mot å bli sertifisert. Moen medgjev at det har vore ein krevjande prosess, og trekkjer fram innsatsen frå dei sju tilsette i bedrifta. 

Les artikkelen i VTB (Artikkelen er publisert 02/04-2011)Nyhetsbrev – tall og analyse fra Attføringsbedriftene

- Vi ønsker å gjøre deltakerne synlige
Godt samarbeid med næringslivet og Nav. Rask utprøving direkte i arbeidslivet. Slik beskriver daglig leder Olav Moen årsakene til at Seljord Personal AS har lykkes så godt i sitt formidlingsarbeid i år.

Last ned og les heile PDF dokumentet her. (nyhetsbrev_tall_og_analyse_6.PDF - 550 kb)

| Lavine Websystem er utviklet av Lavine 2008