logo
 
logo
- ein veg til arbeidslivet
forside | Om oss | Tiltaka våre | Aktivitetar | Arkiv | Arbeidskraft | Treningstips | Facebook |
 
Seljord Personal AS
Postboks 84
3835 Seljord

Besøksadresse :
Brøløsvegen 28

Tlf.: 35 06 59 50,
E-post:post@seljordpersonal.noSeljord Personal er EQUASS Assuranse sertifisert. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester.

"Ringer i vannet" er et prosjekt som satser på at så mange som mulig av NHOs 21.000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid.VERDIGRUNNLAGET VÅRT:

MOT
Vi snakkar saman også om det som er vanskeleg
OPEN
Vi snakkar saman og løyser utfordringar saman
RAUS
Vi tek vare på kvarandre og er stolte av kvarandre
ANSVAR
Vi skal syte for at alle får ein sjanse
LIKEVERD
Vi meiner at det for alle menneske skal vera mogeleg å ta del i samfunnet

Dagleg leiar
Olav Moen sluttar som dagleg leiar i selskapet Seljord Personal AS og Seljord Vev og Garnsenter AS den 30.04.2015 etter 10 år som leiar av verksemda, for å gå over i stilling som prosjektleiar for selskapet Vest-Telemark Næringsutvikling AS. www.vtnu.no

Olav ynskjer å takke alle samarbeidspartnarar og kundar for samarbeidet og ynskjer ny leiing lukke til vidare.

Fram til ny leiar vert tilsett er Bjørn T. Lia konstituera av styret, som leiar.

For dei som ynskjer kontakt med Olav Moen er dette ny kontaktinformasjon:
Epost: olav@vtnu.no
Telefon: 48181755

Helsing
Seljord Personal AS

Seljord Personal AS søker etter ny dagleg leiar.
Si samband med at dagleg leiar Olav Moen har takka ja til å starte i ny jobb som prosjektleiar for Vest-Telemark Næringsutvikling AS 1 mai 2015 blir nå stillinga som dagleg leiar for Seljord Personal AS lyst ut i fleire medium.
De vil finne annonsa på Finn.no og på NAV.no og i tillegg vil vi bruke TA og Vest-Telemark Blad som aviser for våre annonser.

Velkommen til Seljord Personal

Seljord Personal AS er eit ressurssenter for arbeid og helse.

Hovudoppgåva er å motivere arbeidssøkjarar slik at dei når sine mål. Dette gjer vi gjennom samtaler, kompetansekartlegging, arbeidstilpasning og jobbformidling med bistand. Vi legg og stor vekt på fysisk aktivitet og heilhetleg helseretta tenkning. Seljord Personal yter tenester til det lokale næringsliv og samarbeider med private og offentlege bedrifter i høve arbeidstrening og jobbformidling.  På denne måten vert vi kjent med arbeidsøkjarane og kva ynskje og behov den enkelte har.

 bilde

bildeNaturen som motivator!

Det har blive kalt ute, is på vegane og litt sno på toppane rundt oss. Godt at vi har varme hus, ved i sjolet og fyr på peisen! Kanskje vi også har ein god sofa, eit pledd og litt snop i skåla på stogebordet?

| Lavine Websystem er utviklet av Lavine 2008